sobota, 2 grudnia 2017

ŻYCZENIA

1. Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy. G D G D G
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli, G a D G
Hej kolęda! i Bogu zawierzyli. G a D G

2. Aby nienarodzeni, nie byli odrzuceni.
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli...

3. Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę.
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli...

4. I niech każda mamusia bardzo kocha tatusia.
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli...

5. I tak jak trzej królowie Bogu każdy odpowie.
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli...

6. Miłości wam tu trzeba, a po śmierci do nieba.
Ref.: Hej kolęda!, abyście święci byli...

LINK DO KOLĘDY
ŻYCZENIA